-3 (3)
Wyłaź
2 (4)
A masz z cyca
1 (5)
-1 (3)
4 (6)
Myjka
0 (4)